De afgelopen decennia is het bedrijfsleven aan heel wat veranderingen blootgesteld. Internet, globalisering en flexibiliteit zijn een paar voorbeelden. Onwaarschijnlijke gebeurtenissen hebben een grote impact gehad op de ontwikkelingen. Denk aan de aanslag op de Twin Towers en de Banken Crisis.

Een bedrijf moet meebewegen in dit soort ontwikkelingen en adequaat reageren op gebeurtenissen van buitenaf. Hoe sneller hoe beter voor de resultaten en de continuïteit van het bedrijf. Steeds meer bedrijven maken gebruik van flexibele en variabele inzet van ervaren en goed opgeleide tijdelijke medewerkers. Hierdoor kunnen deze bedrijven gebruik maken van externe, tijdelijk expertise en benutten ze het netwerk van de ingehuurde medewerker.  Naast deze voordelen worden ook de kosten en risico’s, die verbonden zijn aan medewerkers met een vast dienstverband, vermeden.

De markt voor flexibele professionals is de afgelopen jaren snel gegroeid en verwacht wordt dat deze trend de komende jaren doorzet. Deze professionals willen hun talent zo effectief mogelijk op zoveel mogelijk plaatsen inzetten en daarmee hun persoonlijke ontwikkeling en waarde voor de markt laten groeien.  Door tegelijkertijd voor meerdere organisaties te werken wordt een steilere leercurve bereikt en daar profiteert zowel de professional als zijn opdrachtgever van. Daarnaast haalt een flexibel inzetbare “medewerker” op allerlei plaatsen zijn ideeën en inzichten op en combineert deze in inspirerende mogelijkheden voor uw organisatie.

Samen met u en uw medewerkers kan dergelijke inspiratie omgezet worden in een duurzame verandering binnen uw organisatie; een gedragen en duurzaam veranderproject.  Centraal in onze aanpak staat de verbinding tussen ondernemer en medewerkers zodat er werkelijk draagvlak en commitment onstaat. Door te werken vanuit de verbinding wordt voorkomen dat medewerkers na een korte tijd terugkeren naar hun oude gedrag.

Wij werken graag samen met u en uw medewerkers aan duurzame verandering van binnenuit  uw organisatie. Wij geloven niet in tijdelijke beïnvloeding van buitenaf. Daarom willen wij ons ook langdurig, flexibel en betrokken bij u en uw onderneming aansluiten.