Wat is dat eigenlijk: inspiratie? De letterlijke betekenis van het woord is inblazing, dat op veel manieren wordt uitgewerkt in de gebruikte betekenis van het woord. Om concreet te beginnen, in de medische wereld betekent inspiratie het opzuigen van lucht, inademen. Een onmisbaar element in ons leven.

Het woordenboek heeft het daarnaast over bezieling en ingeving. In de kunstwereld wordt onder inspiratie verstaan: een bewustzijnstoestand waarin de kunstenaar over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die voor het beoogde kunstwerk het meest geschikt is.

Rutger Kopland, de Gronings-Drentse dichter, zei over inspiratie het volgende:

“Inspiratie komt voor mij niet van buitenaf maar van binnenuit. Dan wil ik er vorm aan geven, in woorden en klanken, in alles wat taal te bieden heeft aan expressiemogelijkheden. Inspiratie is voor mij … dingen die je onverhoeds overvallen, die je verrassen alsof er iets door je heen stroomt. Opeens zie je iemand staan in een houding die je ontroert. Dan denk je: wat een wereld gaat er nu voor mij open…”

Ieder mens heeft inspiratie, of je dat nu wilt of niet. Het is verbonden met zingeving. Het is het resultaat van een proces, dat verbonden is met de kracht van onze ziel. Als je gelovig bent, is inspiratie wellicht iets dat je wordt “ingeblazen” door jouw God. Als je daarin niet gelooft is inspiratie misschien iets dat uit jouw diepere bewustzijn komt en is het verbonden met eerdere ervaringen en gevoelens. Hoe dan ook, inspiratie heeft iets te maken met een hoger bewustzijn.

Bewustzijnslagen

In de Pulsar visie hanteren we vier lagen van bewustzijn. Deze hebben wij uitgewerkt in onderstaand schema, dat inzicht geeft op de werking ervan in je dagelijkse werk.

 

Inspiratie komt in onze visie voort uit je verbinding met de bovenste laag en werkt door naar de andere lagen. Hoe dieper je komt, hoe meer weerstanden en tegenwerking je in en om jezelf zult vinden, die je inspiratie doen verwateren, verwelken of zelfs vernietigen.

Deze vier lagen bestaan altijd alle vier in jou, het is dan ook zinvol om ze in jezelf te (h)erkennen, te onderzoeken en mee aan de slag te zijn. Zodat je jouw inspiratie een maximale slagingskans geeft.

Inspiratie als proces

Je kunt wachten (tot je een ons weegt?) op jouw moment van inspiratie, je kunt ook actief werken aan een geïnspireerd leven door aandacht te geven aan zeven verfijnde kwaliteiten (innerlijke dimensies) die je onder de eindeloze stroom van gebeurtenissen en ervaringen in je leven kunt leggen. Deze zeven kwaliteiten zijn:

 • Aanvaarden, het (kunnen en durven) toelaten van álles wat in en om jezelf aan de hand is, de leuke en minder leuke dingen;
 • Verlangen, het voelen van je wensen en behoeften, voortkomend uit het gevoel van aanvaarding, meestal uit iets wat “schuurt” in dat gevoel;
 • Hoop, wat richting geeft aan je verlangen, hoop dat de uitkomst van je verlangen (naar) je toe komt;
 • Vertrouwen, het geloof in de goede uitkomst (wat die ook moge zijn) van het proces en in je eigen kwaliteit als gegeven daarbij;
 • Overgave, de controle over het proces van inspiratie kunnen loslaten, vanuit vertrouwen;
 • Liefde, compassie voelen voor jezelf en alles om je heen;
 • Vrije wil, waar je inspiratie zich uitdrukt en in de wereld wil worden gezet.

Je kunt deze kwaliteiten iedere dag in je herinnering hebben als je aan het werk bent. Uiteraard kun je er ook een meditatie van maken, die je af en toe gebruikt om de kwaliteiten weer actief onder je aandacht te brengen.

Misschien vind je de termen “soft” of “zweverig”? Hoe dan ook versterken de kwaliteiten het zicht op je zelf, je ontwikkeling en helpen je jouw plek in de wereld in te nemen.

Geïnspireerd, en dan?

De vraag is natuurlijk of inspiratie van waarde is, als je het daarbij laat. Naar mijn idee verdient jouw inspiratie het om waar gemaakt te worden.

In jouw organisatie kan dat op vele manieren, passend bij vele vormen van realisatie.

Projectmatig uitwerken van een idee

Pulsar Partners richt zich op mensen die zelf de verantwoordelijkheid willen nemen, en werk willen maken van hun inspiratie. Werk met als doel om waarde te creëren en een creatieve bijdrage te leveren. Ondernemende mensen dus, met de ambitie en het lef om zichzelf te ontwikkelen en buiten de comfort zone te treden maken volgens ons het verschil in deze wereld. Wij ondersteunen deze mensen om vanuit hun eigen, authentieke talent te werken en waardevolle resultaten te realiseren in een beperkte tijd.

 • Zicht krijgen op het proces van realisatie van het (in)richten van een project, via onze workshop Sturen op Tijd, gebaseerd op de Wet van het Octaaf;
 • Hulp bij jouw eigen project, door inzet van een Pulsar Coach voor persoonlijk of teamresultaat.

Wij geloven in transformatie in plaats van in verandering. Daarom richten wij een leerproces in dat onomkeerbaar resultaat oplevert. Jouw werk zal nooit meer hetzelfde zijn.

Structureel uitwerken van ideeën

Pulsar Innovation levert een bijdrage aan het uitwisselen en verbinden van de kennis en ideeën van alle betrokkenen van de organisatie. Door de inzet van ‘slimme’ technologie wil Pulsar Innovation het mogelijk maken voor organisaties om succesvolle prestaties neer te zetten door de betrokkenheid van iedereen binnen en buiten de organisatie te vergroten.

Pulsar Innovation begeleidt haar klanten in het vaststellen en uitvoeren van strategieën over innovatie. Dat doen zij door:

 • Het helpen bepalen van de algehele innovatiestrategie.
 • Het toetsen van de reeds bepaalde innovatiestrategie.
 • Het vertalen van de innovatiestrategie naar de uitvoering daarvan.
 • Het leveren en begeleiden van de PIT (Pulsar Innovation Tool) – Ideation Software.

Consultants van Pulsar Innovation zijn u graag behulpzaam bij de realisatie van ideeën.

Pulsar Innovation is een volle dochter van ons bedrijf.