Pulsar Partners is geïnspireerd door de Pulsar visie van grondlegger Michaël Derkse (1953-2020), zoals de partners zich deze eigen hebben gemaakt op de Pulsar Academie. Het gegeven dat ieder mens een natuurlijke drang heeft om gekend te worden in wie hij werkelijk is, ligt ten grondslag aan de visie.

Op de site van de Michaël Derkse Foundation wordt deze visie als volgt omschreven:

De Pulsar visie gaat er van uit dat alles in ons leven continu in beweging is en behoort te zijn. De kunst is om deze continue beweging telkens weer te (willen) zien en te willen leren van de inzichten die hierdoor worden aangereikt. De Pulsar visie concentreert zich op duurzame verandering: er wordt veel aandacht gegeven aan het vermogen van mensen zichzelf te veranderen. Het gaat om een diepgaande en in de mens of organisatie geïntegreerde verandering naar een grotere en meer creatieve levensruimte.

Hierdoor ontstaat in het individu en/of de organisatie een vernieuwd perspectief, wat een opbouwende werking heeft op de levenskwaliteit.

Michaël Derkse gaf zijn bevindingen, ideeën en inzichten toepasbaar door voor onze huidige tijd. Een mooie indruk van het werk en de visie van Michaël, heeft hij zelf gegeven in een video van Happinez: