Pulsar Partners is geïnspireerd door de Pulsar visie van grondlegger Michaël Derkse (1953-2020), zoals de partners zich deze eigen hebben gemaakt op de Pulsar Academie. Het gegeven dat ieder mens een natuurlijke drang heeft om gekend te worden in wie hij werkelijk is, ligt ten grondslag aan de visie.

Op de site van Michaël Derkse wordt deze visie als volgt omschreven:

Pulsar is een uitgebreide en dynamische methode die op concrete wijze processen van transformatie beschrijft en geleidt. Zowel waar het gaat om de ontwikkeling en transformatie van ieder individueel mens als om onze wijze van samenleven en werken en de wijze waarop wij communities, organisaties en de maatschappij als geheel inrichten.

Bij het realiseren van deze visie wordt veel aandacht gegeven aan het vermogen van mensen zichzelf te veranderen. De Pulsar visie concentreert zich op duurzame verandering: van een bestaande toestand bewegen naar een toestand die dichter bij het essentiële in een mens of organisatie bevindt. Het gaat om een diepgaande en in de mens of organisatie geïntegreerde verandering naar een grotere en meer creatieve levensruimte. Hierdoor ontstaat in het individu en/of de organisatie een vernieuwd perspectief, wat een opbouwende werking heeft op de levenskwaliteit.

Michaël Derkse geeft zijn bevindingen, ideeën en inzichten toepasbaar door voor onze huidige tijd. Een mooie indruk van het werk en de visie van Michaël, heeft hij zelf gegeven in een video van Happinez: