We onderschatten de kracht van een juiste intentie in ons werk. Onlangs las ik in het boek van Willem Glaudemans over de universele wetten, die in het universum gelden. Glaudemans benoemt De Wet van Creatie als hoogste wet, de overige wetten die hij beschrijft zijn uitwerkingen van onderdelen ervan.

De Wet van Creatie: C = P x I -> Co + A = M

De formule is te lezen als Creatie is Potentie maal Intentie, geeft Coherentie, plus Actie, geeft Manifestatie. Dat maakt het nog niet duidelijker, denk ik, ik doe een poging.

We mogen ervan uitgaan dat in principe alles mogelijk is in dit universum, dat betekent dat er oneindig veel uitkomsten zijn, die we kunnen benoemen als Potentie. Wanneer wij onze energie richten middels een intentie van bewustzijn, die voortkomt uit onze zuivere wil, zullen de mogelijkheden die bij de intentie passen, zich daarnaar richten. Alsof je een magneet onder een vel papier met ijzervijlsel legt, u kent die proef nog wel van de middelbare school.

Er ontstaat Coherentie. Door daar een Actie aan toe te voegen, kan er een Manifestatie plaatsvinden van het oorspronkelijke idee. U kent dit principe misschien wel van ‘The Secret’, zij het dat Glaudemans in zijn boek duidelijk maakt dat het nooit kan gaan om een bestelling van iets dat u niet bezit. Door de intentie van de winst in de loterij te hebben bij de aanschaf van een lot, wint u deze dus niet. U kunt namelijk alleen terugkrijgen, wat u al heeft.

Wanneer u een zuivere intentie heeft, is het wel mogelijk deze te realiseren. Ook filosofen en mysticy zoals als Gurdieff waren met deze wetmatigheid bekend. Hij koppelde hieraan de Wet van het Octaaf, waarin de scheppende wetmatigheden zelfs in een bepaalde volgorde werken.

Belangrijk is dat de tijd niet alleen uitgaat of verstrijkt, maar dat wanneer u een intentie in de wereld zet, zaken ook naar u toe lijken te werken. Het lijkt wel of dingen die ermee te maken hebben u vinden: er wordt iets tegen u gezegd dat ermee te maken heeft, u leest iets dat over uw intentie gaat, etc.

Het rugbyteam van Nieuw Zeeland zet haar intentie in een haka, de rituele dans die zij samen uitvoeren (zie foto) vooraf aan de wedstrijd. U mag er van denken wat u wilt, maar juist door deze dans richt de energie van de wedstrijd zich op de intentie van de spelers om een goede wedstrijd te spelen. Door aan die coherentie de juiste acties toe te voegen, manifesteert zich vaak een prima wedstrijd van het team.

Cynici zullen zeggen dat alleen een goed getraind team ook de juiste acties zal maken, dat een haka niet nodig is. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd waaróm een sporter goed traint? Waarom ze óók een haka doen of een visualisatie van de prestatie vooraf aan de wedstrijd? Precies: omdat aan al die actie een intentie vooraf ging.