Startende en bestaande ondernemers kunnen voor financiering van hun geweldige ideeën een microkrediet aanvragen ter hoogte van maximaal 35.000 euro. Dit microkrediet is in 2009 ontstaan en onlangs met een maximum van 35 miljoen uitgebreid. Het is een uniek samenwerking tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitvoering geschiedt door Qredits; Qredits is geen bank maar een landelijke kredietinstelling voor ondernemers. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland.

De overheid staat garant voor de verstrekte microkredieten, waardoor de banken geen risico lopen. De leningen hebben een looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar. Bij de aanvragen voor een dergelijk krediet wordt niet gekeken naar cijfers uit het verleden, wat starters nooit hebben, maar naar de toekomst. De haalbaarheid van het businessplan en de passie van de ondernemer zijn doorslaggevend.

De procedure voor microfinanciering is opgebouwd uit 3 fasen:

  1. Intake en advies voor het van start gaan
  2. Microkrediet tot 35.000 euro
  3. Coaching na de start

De ondernemer kan dus naast een financiering ook rekenen op begeleiding en coaching gedurende het gehele traject, dus zowel voor als na de start. Deze initiële coaching wordt geheel belangeloos en gratis verricht door adviseurs/coaches, die als (ex-) ondernemer het klappen van de zweep kennen. Mocht er behoefte zijn tot verdere begeleiding/coaching, dan kan dit met de betreffende coach worden besproken. De daarbij behorende kosten kunnen eventueel mee gefinancierd worden.

In mei 2010 werd ondertussen de 700ste lening verstrekt.

Mocht u meer willen weten omtrent deze regeling, neem dan contact op met Peter van Bommel (coach Noord-Brabant en Zeeland voor Qredits)