Het hebben van één of meerdere commissarissen is niet meer alleen weggelegd voor multinationals. Ook binnen het midden- en kleinbedrijf blijkt de commissaris bij te dragen aan het succes van de onderneming.

Diverse MKB ondernemers weten dat inmiddels uit ervaring!

Wat levert het op?

Uit onderzoek van het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam* is gebleken dat een commissaris veel oplevert voor een MKB-ondernemer en zijn of haar onderneming. Hieronder enkele reacties voortkomend uit de evaluatiegesprekken met ondernemers die via Stichting Strategisch Ondernemerschap een commissaris hebben aangesteld.

“Het sparren met een vertrouwenspersoon wordt als erg belangrijk ervaren”
“De Commisseur fungeert als klankbord”
“Besluiten zijn beter onderbouwd”
“Het imago van de onderneming is duidelijk verbeterd”
“De interne processen zijn beter gestructureerd”
“We zijn aktiever op het gebied van innovatie”
“Netwerken zijn uitgebreid en geïntensiveerd”
“De winstgevendheid is toegenomen”
“De bestaanszekerheid van onze onderneming is toegenomen”

U kunt natuurlijk contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.

* NKCC Stichting Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen & Stichting De Consularis (2004) Vertrouwenspersoon voor het middenbedrijf: Over de toegevoegde waarde van commissarissen en consularissen.