Pulsar Partners organiseert zelfstandige consultants en adviesorganisaties die samen willen werken aan het verbeteren en vernieuwen van andere organisaties.

Zo’n traject begint bij oorspronkelijke inspiratie van de ondernemer en/of medewerker(s). Medewerkers worden vervolgens geëngageerd in het veranderingsproces en worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor wordt een persoonlijk en organisatiebreed leerproces op gang gebracht en worden duurzame vormen van samenwerking en doelrealisatie geintroduceerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van Pulsar Partners om processen in organisaties te begeleiden van inspiratie naar realisatie.

Met een tijdelijk talent team op C niveau (directie) dat volledig op elkaar is ingespeeld en de ervaring heeft om elke uitdaging van uw (profit of non profit) organisatie in een beperkte tijd te realiseren. De basis wordt gevormd door de CEO, de CCO en de CFO/COO. Afhankelijk van de specifieke situatie wordt het team aangevuld met bijvoorbeeld een CIO of een CTO.
Het realiseren van uw ambitie binnen bestaande randvoorwaarden staat natuurlijk voorop. Het aanbod van Pulsar Partners is altijd schaalbaar in de tijd en talent specifiek. U kunt bijvoorbeeld een deeltijd CxO Topteam van 3 specialisten aanstellen dat bestaat  uit 30% CEO, 50% CCO en 20% CFO/CCO. Uw behoefte aan CxO talent wordt op maat ingevuld.

In onze aanpak spelen tijdelijkheid en tijd een essentiële rol. Het CxO TopTeam committeert zich daarom aan harde afspraken over resultaat en looptijd van een voorgenomen veranderingsproces. Beperking van de tijd om een gewenste verandering te realiseren is een noodzaak om de creatieve energie in mens en organisatie te bundelen.

Met deze aanpak garandeert Pulsar Partners harde resultaten in beperkte tijd en worden betrokken medewerkers op alle niveaus in uw organisatie geëngageerd.

Voor al onze opdrachten maken wij gebruik van de diensten van gelieerde consultants en interim-managers, die op maat worden geselecteerd.

U kunt natuurlijk contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.