Bart van der Meij

Bart van der Meij

Managing Partner

Mijn kernproducten zijn leiderschap, persoonlijke ontwikkeling & coaching. ik richt me professioneel op strategie, organisatieontwikkeling, innovatie & ICT. Als ervaren management consultant stuur en begeleid ik complexe projecten en veranderprocessen op het snijvlak van organisatie & ICT.

Peter van Bommel

Peter van Bommel

Partner & CFO

Generalist & analist. Focus op talent van mensen in het bedrijfsleven en veranderingen in het algemeen. CFO met brede ervaring op het gebied van administratie, accounting en (financieel) management. Directe ervaring op gebied van acquisities en risicodragend vermogen.

John Jansen

John Jansen

Associé

Connecting the dots. Ik breng mensen en ideeën samen, open nieuwe markten en ontwikkel luister intelligentie in organisaties. Ruime ervaring op het gebied van klant relaties, business development, marketing, sales & partner management.

Coen van der Heijden

Coen van der Heijden

Associé

Met een blik op de toekomst kom ik het sterkst tot mijn recht op het snijvlak van bewoners, bedrijfsleven en lokale overheid. Ik zie mijzelf als sociaal makelaar, een verbinder die complexe problemen vertaalt naar pragmatische oplossingen. Als project- en procesmanager kan ik dergelijke processen initiëren en ondersteunen. Ik ben geschoold in het genereren van betrokkenheid, het creëren draagvlak, het afbreken van hindermacht, het nauwgezet volgen en (bij)sturen van uitvoeringsprocessen.