Op het hoogste niveau van betrokkenheid neemt Pulsar Partners deel in uw bedrijf. Dat kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Participeren

Pulsar Partners neemt een duurzaam minderheidsbelang in uw onderneming, eventueel samen met andere (hoofd-)investeerders.  Wij gaan zo samen met u het commitment aan om langere tijd samen aan de realisatie van uw ideeën te werken, zonder dat daar gelijk cashflow tegenover staat.  We werken samen aan uw succes. Pulsar Partners vervult in dat geval de rol van commisseur in uw organisatie, een combinatie van commissaris (toezicht) en adviseur (hulp). Een rol dus als klankbord, soms als luis in de pels, meestal als meekijker en meedenker.

Uitvoeren

Een andere mogelijkheid is het verzorgen van uitvoerende taken in uw organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering, financiële administratie, business development, HRM of ICT. Samen met Pulsar Partners kijkt u op welke wijze de slagkracht het best kan worden vergroot, zodat u zelf kunt toekomen aan de activiteiten waar het u om begonnen was. Kortom, u doet waar u goed in bent, wij zorgen voor de rest van de uitvoering. Voor de bedrijven waar wij een deelneming in hebben, werken wij tegen scherpe, aangepaste tarieven, vanuit ons commitment en omdat wij geloven in een gemeenschappelijk succes op langere termijn.

Coöperatie

Pulsar Partners brengt haar belangen in deelnemende organisaties onder in een gezamenlijke coöperatie, waar deelnemers een belang in krijgen. In deze coöperatie brengen wij ook gemeenschappelijke diensten onder, waar door de deelnemers vraag naar is. Door samen verantwoordelijk te worden voor elkaars resultaat willen wij de samenwerking tussen de deelnemers vergroten. Immers, hoe beter uw collega presteert, hoe beter u er uiteindelijk van wordt.

U kunt natuurlijk contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.