Hoeveel managementboeken zijn er al niet verschenen? Er zijn tal van voorbeelden van mismanagement. Bedrijven die slecht presteren, een abominabele klantenservice bieden enz. enz. En aan de andere kant zijn er de organisaties die excellente prestaties laten zien, oog hebben voor de klant, jaar op jaar mooie dingen doen.

Wat maakt in vele gevallen het verschil? In mijn opinie is heldere communicatie over richting, normen en verwachtingen een cruciale factor. En dan maakt het geen verschil hoe groot de organisatie is of welke producten of diensten worden geleverd. Heldere communicatie over d20120821-215203e verwachtingen en het (verwachte) resultaat is basis voor succesvol ondernemen. Stoïcijnen geloven dat wat er ook gebeurt met de organisatie, dat dat het resultaat is van genomen beslissingen. Ergo: een leider (of een verantwoordelijk manager) kan alleen naar zichzelf kijken als het resultaat niet is wat werd verwacht.

Je kan natuurlijk zeggen dat er externe factoren zijn die je niet kunt beïnvloeden. Dat is waar. Maar hoe je omgaat met die externe factoren bepaalt wel degelijk het resultaat. En misschien had je vooraf al iets kunnen doen voordat deze je troffen.

Het juiste gedrag vertonen ook als de omstandigheden moeilijk zijn: duidelijk en ondubbelzinnig de consequenties aanvaarden van wat er gebeurt. Dat is wat het stoïcisme meegeeft en wat ondernemerschap positief beïnvloedt.

John Jansen (gebaseerd op een blog van Franklin Mellot)

Het plaatje is van: jemoetniks.nl