Van inspiratie naar realisatie
Projecten kenmerken zich doordat ze een helder startpunt hebben en een helder eindpunt in de tijd.
Een project tilt een vraagstuk tijdelijk boven de lopende zaken uit waardoor de vernieuwende kracht groot kan zijn. De kracht van projecten zit vooral in de bundeling van de energie in een beperkte tijd. In de beperkte tijd wordt naar een vooraf bepaald heilig doel toegewerkt. Projecten onderscheiden zich wezenlijk van continue lopende processen omdat een project meer lading en bezieling kan hebben. Een projectmatige benadering van vernieuwing in uw organisatie is daarom de aangewezen manier om van inspiratie tot realisatie te komen. Beperking van de tijd is voor Pulsar Partners een essentieel element.

Out of the box
Projecten geven de ruimte om buiten bestaande (productie) processen te denken.
Mammoet bedrijven die zijn ingericht op maximale efficiency van lopende projecten komen steeds vaker in de problemen door het ontbreken van de capaciteit om echt te vernieuwen. Wendbare (netwerk)organisaties die projectmatig werken in wisselend samengestelde projectorganisaties winnen terrein.
De kunst van goed projectmanagement is dat in korte tijd een grote, ondenkbare vernieuwing wordt gerealiseerd en wordt overgedragen aan de lijnorganisatie.

Eigenaarschap
Voor het slagen van een project is het essentieel dat er volstrekte duidelijkheid is over het eigenaarschap.
Een projectleider verbindt zijn ziel en zaligheid aan het project en is daarmee de eigenaar. De teamleden verbinden zich uit eigen beweging met de projectleider en daarmee met het projectdoel.

Pulsar Project Management Methode
Pulsar Partners heeft een eigen project management methode die zich richt op het maximaal benutten van de creatieve vermogens van de teamleden. De methode van Pulsar Partners heeft bewezen dat alle aanwezige creativiteit van de teamleden wordt gemobiliseerd en tijdsoverschrijdingen tot het verleden behoren.

U kunt natuurlijk contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking met een consultant. Of u kunt onderzoeken of er in uw organisatie behoefte is aan een masterclass Pulsar Project Management.