Vrijwel wekelijks krijg ik de vraag wat de betekenis is van ‘Lampenist’ op mijn visitekaartje. Het is de naam die ik aan mijn talent heb gegeven.

Talent

Zelf beschrijf ik een talent als de unieke eigenschap die iedereen bezit. Het is je bedoeling, je authenticiteit, de reden waarom jij bestaat, je verbinding met het hogere, jouw zingeving. Iedereen heeft zo’n talent.

Wanneer je het benoemd hebt, is het mooi om er aan te werken, het te slijpen, om jouw bijdrage aan deze wereld effectiever te maken. Voor mij persoonlijk geeft dit zin en waarde aan mijn leven.

Eindbeeld

Mijn talent is ook mijn meetlat om dingen die op me afkomen de maat te nemen op hun bijdrage om mijn eindbeeld te bereiken. Mijn eindbeeld is het beeld dat ik van mijzelf heb in de laatste weken van mijn leven. Ik heb het als volgt geformuleerd:

“Ik loop door een drukke straat. Zo nu en dan leg ik mijn hand op iemand’s schouder, die vervolgens glimlachend verder loopt.”

Geen woorden, alleen die hand en die glimlach. Er is nog veel te doen.

Draken

Gelukkig ontwikkel je in je leven ook draken. Beperkende denkbeelden, angsten, overtuigingen die in je weg staan, je afleiden van vorm geven aan je talent. Draken zullen er altijd voor je zijn, ze geven je veel informatie over wie jij op dat moment werkelijk bent. Het werkelijk aannemen daarvan helpt bij het verder ontwikkelen van je talent. Zo werkt het in ieder geval voor mij.

Lampenist

Lampenist is een vrijwel uitgestorven beroep. Vroeger was het degene die de lampen aanstak, op straat, bij treinen of boten. Het woord geeft prima weer hoe ik tegen mijn talent aankijk.

Scheve vorm

Zo lang ik leef heb ik een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Dat gevoel heeft zich ontwikkeld tot een zintuig voor scheve verhoudingen. Ik voel aan of een vorm (uitspraak, product, organisatievorm) aansluit bij de inspiratie (het gevoel of idee) die er ooit aan ten grondslag lag.

Overpeinzing

Meestal plaats ik op zondag een overpeinzing op social media. Ik doe dat niet zomaar. De zondag is altijd een dag voor contemplatie geweest. De naam verwijst dan ook niet voor niets naar het hemellichaam dat leven mogelijk maakt, belangrijke kerkdiensten zijn niet voor niets op die dag, een rustdag. In de 24/7 samenleving zijn we dat een beetje vergeten. Ik wil daar graag aandacht voor houden, als is het maar een momentje.

Een overpeinzing is iets wat je zelf doet, het is persoonlijk, naar binnen gekeerd zelfs. Ik hoop dat je zo naar de teksten kijkt die ik plaats. Dat je ze even op je laat inwerken: wat staat er eigenlijk, waar raakt dat mij of wat zegt het mij, wat zou ik er mee kunnen doen. Natuurlijk mag je dat delen, maar zoals gezegd: de overpeinzing is persoonlijk, iedereen mag er het zijne van vinden. Ik heb er zelf dan ook geen persoonlijke bedoeling mee, anders dan de aandacht voor een moment van contemplatie. Voor jouw overpeinzing neem je zelf eigenaarschap, net als ik natuurlijk voor mijn overpeinzing toen ik het bericht koos of opschreef. Het is een uiting van mijn lampenist zijn.

Eigenaarschap

Het gaat daarbij altijd om het eigenaarschap van die vorm. Zijn degenen die betrokken zijn wel eigenaar van de vorm? Neemt degene die een uitspraak doet ook werkelijk eigenaarschap voor zijn of haar gevoel of idee? Kijk eens om je heen, heel vaak is dat niet het geval. Het leidt dan tot verkramping en verduistering in mensen en organisaties.

Volle licht

Met mijn talent speur ik die onregelmatigheden feilloos op, maak ze (soms provocatief, maar altijd liefdevol) inzichtelijk en zet ze in het volle licht. Van daaruit werk ik dan samen met een individu of groep aan een oplossing voor de bestaande kramp.

Iedere kramp vraagt zijn eigen oplossing. Uiteindelijk gaat het altijd om het uitlijnen van inspiratie en vorm: soms om een nieuwe vorm (verandering), soms om nieuwe inspiratie (vernieuwing), soms om nieuw eigenaarschap (organisatie). In ieder geval schijnt er weer licht in de duisternis.

Zo breng ik de pay-off van ons bedrijf Pulsar Partners in de praktijk: van inspiratie naar realisatie.

Beweging

Zoals gezegd, uiteindelijk is vaak een blik genoeg om het te zien, een handbeweging soms genoeg voor de oplossing. Het is niet altijd groots en meeslepend, het is in ieder geval klein en liefdevol.

Mijn ‘Lampenist’ heeft zich aan mij bewezen in complexe situaties in organisaties, processen en projecten, maar is ook behulpzaam geweest bij mensen die persoonlijk met vraagstukken rondliepen.

Er zijn concrete voorbeelden genoeg, ik vertel je daar graag persoonlijk meer over. Spreken we eens af?