In ‘Klein is het nieuwe Groot’ en ‘De mens centraal in de nieuwe economie’ van auteurs Caroline Rijnbeek en Anke Wiersma  spelen niet de multinationals de hoofdrol, maar juist het midden- en kleinbedrijf.  Door hun flexibiliteit halen deze bedrijven meer uit hun medewerkers.

De schrijvers, adviseurs Caroline Rijnbeek en Anke Wiersma, komen bij veel bedrijven over de vloer. Zij laten groepen ondernemers zien hoe zij het beste uit hun werknemers kunnen halen. Dat vraagt om discipline en geduld, maar wordt makkelijker als mensen elkaar aanmoedigen om vol te houden.

Menselijke maat en Groepsbelang

Rijnbeek schrijft in haar eerste boek ‘Klein is het nieuwe Groot’  over groepsbelangen, de menselijke maat en ontwikkeling van talenten. Dit boek, vol voorbeelden uit haar adviespraktijk en eigen, eerlijke bespiegelingen, werd op Internationale Vrouwendag, 8 maart, gepresenteerd in Het Nut in Beesd. Samen met het boek ‘De mens centraal in de nieuwe economie’ van Anke Wiersma. Wiersma laat de lezer zien hoe de arbeidsmarkt verandert en welke maatschappelijke trends hieraan ten grondslag liggen. Ze daagt de lezer uit naar de toekomst te kijken. ‘Het draait weer om creativiteit, het koesteren van diversiteit, vakmanschap én ondernemerschap’, aldus Wiersma

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg

Rijnbeek gelooft er heilig in dat we sneller en leuker kunnen werken aan een betere en mooie wereld en dito economie door te leren elkaar complimenten te geven, elkaar aan te moedigen door te gaan met zaken die we goed kunnen en door successen te vieren. En daar zijn we nu net niet goed in, vindt ze. Daarentegen zijn we wel experts geworden in het zien van de fouten en missers die we maken. Kijkend naar de nieuwe generatie kinderen, blijkt dat één op de zes inmiddels een label heeft gekregen: dyslexie, dyscalculie, ADHD en autisme. De focus ligt op wat ze niet goed kunnen. Al deze kinderen krijgen het signaal: je bent niet goed genoeg. Worden het hiermee verantwoordelijke en zelfstandige medemensen?

Maatschappelijke belangen

Rijnbeek en Wiersma zitten al jaren in het adviesvak. Ze werken allebei voor Syntens Innovatiecentrum. Ze komen gelukkig maar weinig ondernemers tegen die het puur voor het geld doen. De ondernemers die ze kennen, hebben liefde voor hun vak of product en zijn trots op wat ze presteren. Natuurlijk is het maken van winst noodzakelijk om te kunnen groeien en te blijven bestaan, maar niet belangrijker dan het hebben van visie en het creëren van toegevoegde waarde. Ze adviseren ondernemers met klem doel en middel om te draaien. Winst maken is een middel, maatschappelijke belangen dienen het doel. Er zijn veel ondernemers die op deze manier hun bedrijf willen leiden en er is ook al een flink aantal die dit al met succes doet. Vanuit waarden, betrokkenheid en vertrouwen.
Het is effectiever en efficiënter en onderzoeken tonen het aan: negentien procent meer omzet en tien procent meer winstgevendheid. Maar nog veel meer geluk en werkplezier.

De boeken zijn hier te bestellen via de website van Systens . De kosten bedragen 7, 95 euro per stuk, inclusief verzending.

Dit artikel verscheen eerder op www.nieuworganiseren.nu