Deze blog zat al lang in de pen. Intimi van mij weten dat ik regelmatig geroepen heb dat als (let op: ALS) ik de politiek in ga, ik een “one-issue” partij start: Tegengaan van het leed dat wordt veroorzaakt door aanbestedingen.

Hoe blij was ik dan ook met de column van Meiny Prins in het Financieel Dagblad van dit weekend over dit onderwerp.

Ernstige voorbeelden: een onderhandse aanbesteding voor een opdracht van € 6000 waarbij meerdere potentiele energie-adviesbureaus worden uitgenodigd en het hele proces wordt bijgestaan door een (incompetente) extern adviseur.

Hoe droevig is het niet gesteld met de eindeloze vragenlijsten van overheidsinstellingen die allemaal eenzelfde taak uitvoeren en die allemaal de vragenlijsten van elkaar kopiëren en daar dan nog net even hun eigen ‘touch’ aan geven. Die extra vraag wordt natuurlijk weer meegenomen in de volgende standaard vragenlijst.

Zelf kan uit eigen praktijk nog wel wat toevoegen: het verliezen van een aanbesteding op 0,06 punt.

Een kleine jonge startup die een prachtige toepassing heeft gemaakt, kan niet meedoen met de aanbesteding omdat de minimum omzeteisen te hoog liggen.

Of andersom. Als leverancier wil je graag een offerte uitbrengen, maar mag dat niet omdat onder een bepaald bedrag maar één offerte mag worden aangevraagd! Bij navraag gaf de instantie aan leveranciers niet op kosten te willen jagen.

Er is maar een reden waarom dit gebeurt: risicomijdend gedrag. Dat is ook de conclusie van Meiny Prins: laat ambtenaren fouten maken, fouten maken is namelijk menselijk. Open en transparante communicatie is de sleutel. Aanbestedingen zijn verworden tot een systeemfout.

Ik ben ervan overtuigd dat het hele aanbestedingscircus en de controle op handhaving en regelgeving zoveel geld kost dat we met de som daarvan allerlei mooie nuttige dingen kunnen doen! En dan blijft er nog geld over om een eerder gemaakte fout gewoon te herstellen.

Als genoeg mensen mij steunen ga ik misschien toch nog een keer  de politiek in….

Bron: FD 19 maart 2016, de rubriek Terzake column van Meiny Prins.