Banken gevangen in angst en regels.
Regelmatig spreek ik met banken over financiering voor nieuwe initiatieven van onze klanten. Wat me daarbij opvalt is dat alle banken tegenwoordig  coöperatief, innovatief en duurzaam genoemd willen worden en daarmee mooie sier willen maken naar de wereld.

Maar klopt het beeld dat de banken graag naar buiten brengen? En wat bedoelen ze eigenlijk met coöperatief of duurzaam? Gaat het om de eigen verduurzaming, of het nastreven van een duurzame samenleving?

De meeste banken zitten “gevangen” in hun eigen systeem dat is gebaseerd op concurrentie en het ontvangen van rente. Hiermee komt de duurzaamheid van een bank al snel in een ander licht te staan: 85% van de mensen betaalt rente, en slechts een kleine 10% van de mensen strijkt deze rente weer op. Daar tussen zit in principe het verdienmodel van een bank. Wat is hier nou duurzaam aan?

Private equity neemt rol van banken over
Het MKB van Nederland, hét onderdeel van het bedrijfsleven waar de economie echt op draait en waar innovatie wordt gerealiseerd, heeft veel last van de huidige opstelling van banken. Het is steeds moeilijker om financiering voor nieuwe ideeën te krijgen. De banken geven vaak niet thuis, onder druk van BASEL I, II, III en andere regelgeving waar er steeds meer van komt.

Het gevolg is dat private investeerders de kartrekkersrol van de banken op dit moment steeds vaker willen overnemen. Nieuwe ondernemende initiatieven zoeken nieuwe manieren van kapitaalverschaffing en private partijen staan gelukkig open voor vernieuwing.

Beproefde concepten ook onder druk
Ook beproefde concepten van succesvolle ondernemers hebben tegenwoordig te leiden onder het angstregime en de  daarbij behorende regels.Afgelopen week sprak ik een ondernemer in vastgoed.  De panden die hij koopt betaalt hij voor de helft uit eigen middelen en de verbouwing van de panden betaalt hij volledig uit eigen middelen. De bank financierde de helft van de koopsom en deze ondernemer creëerde daarmee banen in de bouw.

Een voorbeeld uit de praktijk
Recentelijk kocht de ondernemer een dergelijk pand en ging naar zijn bank voor de financiering van de helft van de koopsom. Tot zijn verbazing werd hem medegedeeld dat de bank niet meer financiert en dat ook andere banken dergelijke investeringen niet meer wilden financieren. Frustratie alom. Deze succesvolle en rendabele onderneming wordt flink geremd door de nieuwe regels bij de banken en het gaat ten koste van de werkgelegenheid in de bouw. Onder de streep zijn we er allemaal slechter op geworden. Steeds meer regels en terughoudendheid, hoe coöperatief, innovatief en duurzaam is dat eigenlijk?