Dierbare!

Graag wens ik jou en jullie dierbaren allemaal graag hele fijne feestdagen en een mooi 2013 toe. Het zijn duistere tijden, maar het licht verschijnt als jij dat brengt! Met deze wens vertel ik je mijn overpeinzingen en doe ik je een drietal aanreikingen. Vrij naar de filosoof Ken Wilber, doe ik dat vanuit de dimensies Ik, Wij en Het.

IK

Eerste aanreiking

Het bij de wens horend plaatje is van Hugh MacLeod, een internetkunstenaar die bekend staat als Gaping Void. Ik gebruik dit plaatje om mij er telkens aan te herinneren wat mijn bestemming is (als lampenist).

Overpeinzing

Het afgelopen jaar heb ik dat zakelijk gedaan als ICT business consultant bij de publieke omroep (NPO) ten behoeve van de interne nieuwsvoorziening, bij de voorbereidingen van een Sharepoint implementatie bij het Waterbedrijf Groningen en de Waterleidingsmaatschappij Drenthe, als business coach bij ESTRO kinderopvang via Bluefield HRM voor het realiseren van business doelstellingen, in een onderzoek naar een aanbesteding van een zoekdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (samen met Knowledge Plaza Professional Services), in een klantteveredenheidsonderzoek bij kassasystemenleverancier K3|Unisoft en als docent Kennis- en Informatiemanagement bij de opleiding Toegepaste Bedrijfskunde van AOG School of Management. Allemaal boeiende inhoudelijke projecten, die allemaal vanuit proces-, technologie- of organisatievraagstuk worden ingezet, maar vrijwel altijd over mensen, samenwerking, doelrealisatie en vertrouwen bleken te gaan.

Daarnaast heb ik samen met mijn partners van Pulsar Partners bepaald wat onze koers en waardetoevoeging de komende jaren gaat worden. We hebben besloten ondernemende de mensen die echt iets willen te helpen met het realiseren van hun droom of idee. Saillant detail was dat de eerste klant zich de dag na ons besluit meldde. De eerste drie projecten betreffen het begeleiden van een traject voor een fabriek voor industriële afvalscheiding, het begeleiden van een management buy-out van een fabriek in racking en het opzetten van een nieuwe dienstverlener voor tolken en vertalers. Leuk werk, met mensen met dromen.

Het komend jaar zal mijn focus komen te liggen bij de business development vraagstukken van een klein aantal organisaties. Vanuit Pulsar Partners zal ik mijn aandacht geven aan ondernemers op een kruispunt, met nieuwe ideeën en een sterke wil, die met mij stappen van inspiratie naar realisatie willen maken.

WIJ

Tweede aanreiking

Naast het licht dat je zelf kunt brengen, kun je vast ook genieten van het licht waarin een ander je zet. Het muziekstuk van Jon Allen, In Your Light, verwijst daarnaar. De tekst van het lied is hier  te vinden en u kunt het stuk hier beluisteren. (link naar muziek verwijderd, verwijzing mag niet meer)

Overpeizing

Het lied herinnert mij aan de samenwerkingen van het afgelopen jaar, maar zeker ook aan de inspirerende gesprekken die ik voerde. In het bijzonder die met Pieter SijpersmaSteven VolkersPatrick ReeuwijkJohn JansenHenk Verbooy en, last but not least, Jan Willem Wolff. Met deze laatste organiseerde ik dit jaar de laatste open sessie van onze virtuele organisatie KennisKwadraat bij het Dagblad v/h Noorden in Groningen. Eind 2012 besloten wij KennisKwadraat te stoppen, alleen onze in-company activiteiten blijven beschikbaar.

Natuurlijk sta ik ook in het licht van mijn beide partners in Pulsar Partners, Aldo van Duivenboden en Peter van Bommel. Wij vinden elkaar op levensvisie, grote thema’s, eerlijkheid, scherpte en zorgvuldigheid. Het is juist daarom dat wij besloten hebben al onze eigen activiteiten vanaf januari onder te brengen in Pulsar Partners en samen verder te gaan als één bedrijf.

Natuurlijk mag Saskia, mijn geliefde, niet ontbreken, evenmin als de kids. Zij maken het vol waarde.

HET

Derde aanreiking

Ter inspiratie voor het nieuwe jaar wijs ik jullie als laatste graag op de berichten van Léonne Meiresonne, die via Sanne Roemen tot mij kwamen. Het zijn aanwijzingen voor de Nieuwe Tijd, een andere, nieuwe omgeving. Een printbare verzameling (pdf-file) vind je hier.

Overpeinzing

In mijn zakelijke setting zie ik het komend jaar vraagstukken opkomen, die voortkomen uit het tijdperk waarin we leven: andere financieringsvormen, nieuwe organisatiestructuren, ander leiderschap én management, welzijn in plaats van welvaart, ruilen in plaats van roven. Dat vraagt om antwoorden als coöperatie, co-creatie, werken vanuit vertrouwen, maar ook om slimmere processen, beter toegepaste technologie en een pragmatisch begin met duurzamer ondernemen. Binnen organisaties, tussen organisaties, maar vooral met en tussen de mensen die er werkzaam zijn.

Het belangrijkste persoonlijke thema voor mijzelf het komende halfjaar, mijn leervraag van dit moment, gaat over sensitiviteit en energie. Hoe voel ik nog beter wat er werkelijk aan de hand is, hoe doe ik dat vanuit mijn essentie? Hoe laat ik het ‘gedoe’ achterwege, dat niet alleen mijzelf, maar vaak ook anderen verward of onzeker maakt? Hoe luister ik door het ‘gedoe’ van anderen en mijzelf heen en voel wat er werkelijk is? Hoe help ik anderen en mijzelf scherper, eerlijker en transparanter te communiceren over de dingen waar het ons echt om gaat? Maar juist ook: hoe blijf ik daarin bij mijzelf en laat ik het ‘gedoe’ geen invloed op mijn gesteldheid en gestel krijgen? Mooie vragen, die studie vereisen om ze te kunnen beantwoorden, niet alleen in literatuur en poëzie, maar vooral ook in dagelijkse werkzaamheden en contacten. Het is leren zoals Carmiggelt zijn stukjes schreef:

Slenterend door de stad vond hij zijn thematiek: hij verwerkte een detail van een banaal voorval tot een compleet verhaal, luisterde naar mensen en gebruikte elementen uit hun conversaties, verplaatst, herschikt, versterkt, stileert en bouwt. Soms verwerkte hij de gegevens, verzameld over een tijdsspanne van weken, tot een samenhangend geheel, soms was het cursiefje zo uit het leven opgeschreven. En altijd heeft de lezer de indruk dat deze eigenste anekdote zich dagelijks ontelbare malen voordoet: elke situatie heeft een grote vorm van herkenbaarheid, van identificatie ook. (Bron: Wikipedia, 19-12-2012)

Mij rest iedereen met wie ik dit jaar heb mogen samenwerken en samenleven te bedanken voor de inspiratie, de leermomenten en de energie. Ik doe graag leuke dingen met lieve mensen, zeg ik altijd, en dat is weer een jaar gelukt!

Bart van der Meij
januari 2013