Stelling: Laag engagement van werknemers is de grootste verliespost van organisaties. Toch staat het thema niet vaak op de agenda van directies. Dat gaat de komende tijd veranderen.
Engagement komt als thema op de agenda omdat gedemotiveerde, onproductieve  medewerkers  grote invloed hebben op de financiën en de sfeer van organisaties.  Er is al jaren een trend in HR land om te praten over  “binden en Boeien” (vooral gericht op het aantrekken en behouden van talent) en wordt er vanuit verzuimpreventie van alles gedaan om het ziekte verzuim te reduceren. Ook is er is een groeiende aandacht voor “nieuw leiderschap” en komen positieve benaderingen zoals Appreciative Inquiry  meer in de belangstelling.  Het onderliggende thema is het  vergroten van engagement van werknemers in organisaties.


Onderzoek van Gallup
in de  USA berekent dat het lage  engagement van werknemers ca. 300 miljard $ per jaar kost.  In Nederland is in 2005 door het CBS vastgesteld dat ca. 10% van de medewerkers burnout verschijnselen krijgt. Veel werknemers zijn niet happy, voelen zich ondergewaardeerd en presteren onder de maat of worden zelfs ziek. De kosten zijn enorm.  Ook Towers Watson (Voorheen Towers Perrin)  concludeert uit een wereldwijd onderzoek onder 90.000 werknemers dat het erg slecht is gesteld met het engagement van werknemers.

 

 

 

Wat betekent dit nu voor managers en wat kunnen we doen?
In het grote onderzoek van Harvard Business Review “Breakthrough Ideas for 2010” wordt werken aan verbetering van engagement  als nummer 1 aandachtspunt naar voren gebracht.
Dit zijn de aanbevelingen die Harvard Business Review geeft :

  • Alles draait om uw afnemer; kijk naar buiten!
  • Stop met politieke spelletjes
  • Vermijd micromanagement en coach medewerkers
  • Geef medewerkers middelen (mensen, budget, tools, bekwaamheden….)
  • Organiseer samenwerking tussen teams (vermijd silo’s en indekgedrag)
  • Ontwikkel en versterk een gedeelde visie in de gehele organisatie
  • Betrek uw mensen bij verandering!
  • Neem beslissingen en houd u aan het tijdspad
  • Genereer draagvlak en ondersteuning

Wellicht een leuk agendapunt op uw volgende MT vergadering?

Meldt u aan bij de LinkedIn groep die zich richt op het uitwisselen van ervaringen op het gebied van werknemer engagement.