De afgelopen maanden word ik me er steeds meer van bewust, dat er onomkeerbare veranderingen in de maatschappij en het bedrijfsleven optreden.
Mensen worden bewuster en raken meer betrokken bij wat er gebeurt: we willen honger en armoede uit de wereld helpen, we weten dat de aarde wordt overbelast, we maken ons zorgen over het klimaat.
Oude zekerheden worden niet meer voor “granted” aangenomen; banken zijn niet langer de veilige en betrouwbare instellingen, overheden zijn nalatig en worden bekritiseerd etc etc.

Hoe te onderscheiden in een transparante wereld

Informatie is altijd en overal beschikbaar, technologie is niet langer schaars. Toetredingsdrempels zijn verlaagd en grote verschillen in prijs/kwaliteit tussen leveranciers worden door de markt niet meer getolereerd.
Hier komt de gunfactor om de hoek kijken.
Bedrijven (lees: mensen binnen het bedrijf) krijgen van klanten bewust of onbewust een gunfactor. Deze factor is van invloed op de koopbeslissing en staat volledig los van de traditionele marketing mix (prijs, product(kwaliteit), promotie en verpakking).
Wanneer we de traditionele marketing mix in de huidige tijd plaatsen, ervaren we de gedateerdheid:

Prijs: prijsverschillen worden door internet en toenemende markttransparantie afgestraft.

Product(kwaliteit): kennis en technologie zijn geëmancipeerd. De tijd dat alleen Heinz ketchup kon maken, is voorbij.

Plaats: door globalisering is het niet meer belangrijk waar iets gemaakt wordt. Plaats als onderscheidende factor werkt alleen in combinatie met betrokkenheid (gunfactor??)

Verpakking: de fysieke verpakking doet er niet meer toe. Wanneer we zaken als extra service, wederkerigheid en zakelijke relatie als “verpakking” zien, is het wel relevant.

De gunfactor bestaat uit een aantal componenten:

Sympathie: kan alleen opgeroepen worden door authentieke mensen! Echtheid, authenticiteit van mensen is de nieuwe succesfactor. En sympathie voor de boodschap die wordt uitgedragen.

Betrouwbaarheid:  kan men de boodschap vertrouwen? Iedereen weet dat bedrijven winst (willen) maken; maar wat wordt met die winsten gedaan en wordt de mooie belofte ook waargemaakt? Gaat het geld inderdaad naar milieu- of ontwikkelingsprojecten?

Wederkerigheid.

Authenticiteit als onderscheidende factor

Mijn overtuiging is dat authentieke bedrijven, geleid en gevolgd door authentieke mensen het verschil gaan maken. Ze gaan de traditioneel geleide bedrijven inhalen.  Hier komt het natuurlijke talent van mensen om de hoek kijken: hoe zuiverder iemand weet wat zijn essentiële talent is, hoe authentieker hij zich in de markt en maatschappij kan bewegen.

Peter van Bommel