In blogs, literatuur en workshops wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan het verschil tussen management en leiderschap. Onder invloed van denken over Het Nieuwe Werken (HNW), Rijnlands denken en talentmanagement worden managers gechargeerd weggezet als stagnerende, excel sheet lezende, korte termijn bestuurders en nieuwe leiders als visionaire, inspirerende, op ontwikkeling gerichte mensen. Het lijkt er op dat in deze tijd alleen nog behoefte is aan inspirerend leiderschap en dat managers ouderwets en onnodig zijn. Aan de andere kant is de reflex van veel organisaties in deze recessie gericht op kostenbeheersing.

Goed functionerende, duurzame organisaties hebben natuurlijk behoefte aan leiderschap én management. Ze hebben leiders nodig om verder te komen in het vormgeven van processen waarde toevoeging aan en ruil met de klant, en hun medewerkers richting te geven voor hun eigen ontwikkeling daarin. Aan de andere kant dienen die processen juist en goed te worden uitgevoerd, beheersd en beheerd te worden, zodat ook kan worden opgeleverd waar behoefte aan is en wat in de organisatie is afgesproken.

Leiderschap én management dus, verschillende vakken die verschillende competenties vragen. Organisaties moeten beiden invullen, dilemma’s oplossen en keuzes maken over de plekken waar het één of ander nodig hebben.

Adriaan Bekman van het IMO schreef er een inspirerend artikel over, dat hier te lezen is. Over dilemma’s rond dit thema gaf ik zelf eerder een workshop op het Open Innovatiefestival in Amsterdam, welke hier te lezen is.