Ondernemers weten dat het lastig is om de juiste focus te vinden en vast te houden. Hoe beter je weet wat je echt wil, van binnen uit, hoe   beter je in staat bent om de noodzakelijk focus te vinden en te volharden bij tegenslag.
Een mooi voorbeeld is te lezen in het boek ” Pour your heart into it” van Howard Schulz, de oprichter van Starbucks.
Centraal thema is doorzetten, ondernemen met passie. Na honderden afwijzingen nog steeds met dezelfde energie investeerders proberen te trekken.
Pas na jaren van sleuren en een uitputtende zoektocht naar financiers – Schultz deed in het eerste jaar 241 pitches, goed voor 217 afwijzingen – krijgt het bedrijf vaart. Schultz: “Zelfs het beste ondernemingsplan levert niets op als er geen passie en integriteit achter zit. Het gaat er niet om wat je als ondernemer bedenkt, als je er maar voor 100 procent in gelooft.

Ondertussen weet ik dat er een “draakje” in me zit die me telkens probeert af te leiden en mijn geloof probeert onderuit te halen. Het draakje voedt zich met afkeurende reacties op mijn plannen en mijn eigen angst en twijfel. Zou ik het op kunnen brengen om na 241 pitches nog steeds aan mijn oorspronkelijke, van de standaard afwijkende idee vast te houden? Mijn draakje probeert me te vertellen dat mijn idee niet deugt of levensvatbaar is en vindt altijd medestanders of plausibele argumenten.

Het advies is om vriendschap te sluiten met uw draakje en hem of haar goed te leren kennen. Geef hem of haar een naam (de mijn heet “Wegredeneerder” en praat met uw draakje. Geleidelijk krijgt u een werkbare omgangsregeling met uw draakje en ontstaat er een betere verbinding met uw werkelijke wil en plan. U zult merken dat uw focus toeneemt en meer tijd gaat maken voor “The Master Game” die u eigenlijk wil spelen.

Deze tekst van Robert S. DeRopp helpt me om op momenten van afleiding terug te keren naar mijn “Master Game”

Wat is jouw draakje? Wil je hem of haar leren kennen?