Haalbaarheid betekent beperking van creativiteit
De meest gangbare methoden voor project management zijn er op gericht om de controle in alle fasen van een project zo groot mogelijk te maken. In sommige situaties is dat wenselijk, in vernieuwende vraagstukken niet. Controledrang leidt dat er toe dat ook vernieuwende  projecten alleen op haalbaarheid worden beoordeeld en ingericht. Haalbare projecten, wat betekent dat? Haalbaarheid is een gegeven dat altijd uitgaat van de bestaande kennis en modellen. We beoordelen haalbaarheid op ervaring uit het verleden. Projecten worden vaak gestart om vernieuwingen te realiseren. Op het moment dat we haalbaarheid als criterium zwaar laten wegen dan is de kans op echte vernieuwing dus erg klein! Echt vernieuwende projecten zijn dus onhaalbaar! Haalbare projecten zijn “business as usual” en leiden hooguit tot verbeteringen en geen echte vernieuwing.
Dit is  waar grote, gevestigde ondernemingen vandaag aan lijden; ze zijn zo ingericht dat de machine elke dag een klein beetje beter is en ze missen, als gevolg van het op haalbaarheid gebaseerde tunnel denken, de serieuze vernieuwingen in de markt.

Echte vernieuwing is gebaseerd op het geloof van dwazen
Er zijn legio voorbeelden van echte vernieuwingen die als project nooit waren goedgekeurd. Zou een business case voor het internet in 1992 tot een goedgekeurd project hebben geleid? Nee, dat wat er met internet is gebeurd was niet voorspelbaar, het was een echte vernieuwing. Steve Jobs is in zijn eerste jaren als ondernemer als een dwaas versleten. Een kansloos project zo wist het establishment. Zou een projectvoorstel om een website te maken over wijn (Gary Vaynerchuk) met als doel om de grootste wijnhandelaar te worden van amerika het hebben gehaald? Vast niet!
De vernieuwende kracht zit vooral in het heilige geloof van individuele mensen die tegen de verdrukking en gangbare opinie in geloof hebben in hun idee en droom. Dat geldt voor de early adopters van het internet en dat geldt voor Gary Vaunerchuk. Deze mensen bewijzen dat vooraf als onhaalbaar geachte vernieuwing wel degelijk haalbaar is!

8 Kenmerken van succesvolle vernieuwende projecten
– De projectleider start het project uit eigen beweging; hij gelooft er in tegen de verdrukking in.
– Haalbaarheid is geen issue, wenselijkheid is de drijfveer.
– De projectleider wordt geholpen door mensen die er zelf in geloven en vrijwillig aanhaken.
– Tegenslag motiveert. Een goed project stuurt op het bereiken van het stadium waarin de projectleider     noodgedwongen creatief wordt.
– Nadruk ligt op gewoon doen…Just Do It.
– Beter onvolkomen van start dan sterven in schoonheid in de plan en projectfase.
– Vaak worden projecten ten onrechte beoordeeld op slagen of falen aan het einde van het project. De echte doorbraak en vernieuwing zit echter ergens halverwege een project, als de projectleider “noodgedwongen” creatief wordt.
– Echte vernieuwing kent geen vaste (project) organisatie of structuur. De essentie is dat de relevante mensen afstemmen op elkaar, op het moment dat vragen en situaties zich voordoen. Stop dus met wekelijkse stuurgroep vergaderingen en stop dus met stuurgroepen! Als projectleider van je heilige project wil je direct afspraken kunnen maken met je opdrachtgever, op het moment dat zich een nieuwe situatie voordoet.


Pulsar partners is gespecialiseerd in het realiseren van ambitieuze projecten en gebruikt daarbij de Pulsar Project Methode.

Meer weten over de Pulsar project methode en toepassing in uw project? neem gerust contact op.