In steeds meer meer sectoren vinden veranderingen plaats. Het “oude vertrouwde” model werkt niet meer. Vaak gevoed door het economisch principe van kostenbesparing ontstaan steeds meer inkoopcombinaties of coöperaties.

Zelfs compleet branche-vreemde organisaties gaan voor hun leden bepaalde bulkproducten inkopen: bijvoorbeeld een televisiegids, die haar leden een collectieve ziektekosten-verzekering of goedkoop telefoonabonnement aanbiedt.

Gelukkig zijn er ook ondernemers die het ‘anders’ willen doen en vanuit overtuiging kiezen om zich te organiseren in coöperaties. Een coöperatie is een bedrijfsvorm waarbij de leden eigenaar zijn van het bedrijf en samen beslissen en verantwoordelijkheid dragen.

Anders dan een bedrijf met aandeelhouders, waarbij het maken van winst voorop staat, zorgen de leden van een coöperatie er juist voor dat een bedrijf op de lange termijn ‘gezond’ blijft. De belangen en behoeften van gewone mensen staan dus voorop, en niet die van een klein aantal bestuurders en aandeelhouders.

In menige omgeving zie ik bij de uitvoerende, gewone mensen steeds meer frustratie ontstaan voor het feit dat de operationele, vaak verantwoordelijke werkzaamheden door hen worden uitgevoerd, terwijl de bestuurders er met het grote geld vandoor gaan.

De Coöperatie staat voor: duurzaamheid, gezamenlijkheid en tevredenheid.

Duurzaamheid, omdat het gaat om het leven van een groot aantal gewone mensen, die zich op dit moment gevangen zien tussen het hebben van werk en inkomen en de angst om dat te verliezen.

Gezamenlijkheid, omdat alleen door een eerlijke verdeling van de verdiensten en rust in de werksituatie, iedereen op eigen niveau aan welzijn kan werken.

Tevredenheid, omdat ik vind dat er een maximum aan verdiensten voor bestuurders mag worden gesteld.

Wanneer de winsten van een bedrijf worden ingezet op deze punten zullen alle betrokkenen optimaal kunnen profiteren van het succes van het bedrijf. Echter: de gevestigde “oude” orde zal de verworven positie (lees: de soms exorbitante verrijking van enkelen) niet zonder slag of stoot gaan afstaan aan de Coöperaties die de komende tijd zullen ontstaan. Ik ga mijn steentje er in ieder geval aan bijdragen!