Responsible (new) business development

Kernactiviteit van Pulsar Partners is om het realisatievermogen van ondernemers en ondernemingen te vergroten. Mensen en organisaties hebben elke dag de mogelijkheid om nieuwe, andere wegen in te slaan. Pulsar Partners helpt bij het realiseren van nieuwe business of realiseert uw bestaande business op een nieuwe manier.

Duurzame vernieuwing van uw onderneming vergt moed en is een bewuste, ondernemende, persoonlijke keuze. De nieuwe weg kan de start van een onderneming zijn, de groei naar een nieuwe fase of het beëindigen van de activiteiten door overname of stopzetting. Dat kan zowel in een profit als not-for-profit omgeving.

Pulsar Partners richt zich daarbij vooral op ondernemers en organisaties die een waardevolle, verantwoordelijke impact willen hebben voor de komende generaties. Wij helpen u en uw organisatie aan nieuwe impulsen, een gezond rendement, een duurzame visie op ondernemen en het ontwikkelen van menselijk potentieel in uw organisatie. Samen realiseren we een gezond rendement en versterken we uw positie als ondernemer van de toekomst.